Old Boys.jpg

GENERALFORSAMLING HOS OLD BOYS

Old Boys indkalder til Generalforsamling fredag d. 6. maj 2022. Forsamlingen vil foregå i klubhuset på Kalvøvej 9 kl. 19.00. Kom til en hyggelig aften, hvor foreningen vil være vært ved et par stykker smørrebrød og en øl. Tilmelding skal ske til Ulrich, Claus, Charlie eller Stig A. på telefon: 20 74 70 47, 20 88 51 33, 40 13 11 84 eller 21 26 55 28. 

 

Senest tilmelding den 02. maj 2022.

Dagsorden:                   
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning og resultater 

3. Regnskab og kontingent 

4. Indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen: 

Formand, Stig Andersen 

Bestyrelsesmedlem, Ulrich Christensen 

Bestyrelsesmedlem, Jan Sørensen 

Suppleant Jens Jensen 

6. Eventuelt 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 2. maj 2022.

 

Vel mødt 

Bestyrelsen - Oldboys-afdelingen