top of page

UNGDOM

I Frederikssund er der masser af mulighed for at spille fodbold. Lige meget om det er elitefodbold eller breddefodbold for unge fodboldspillere, så står FIK klar til jer.

Nedenfor kan se opbygningen af FIK, Værdier, Årshjul og andre nyttige informationer. 
 

 

FIK VISION & MISSION

FIK Vision​
FIK skal være lokalområdets bedste fodboldklub med fokus på glæde, sportslig og personlig udvikling i et givende fællesskab på tværs af niveau, alder, køn og nationalitet. ​
FIK vil fastholde medlemmerne så længe som muligt i for
eningen, med plads til alle individer fra bredde til elite på og udenfor banen. FIK vil med egne udviklede spillere, rangere så højt som muligt i DBU’s turneringssystemer i alle aldersgrupper og med kamptilbud på alle niveauer.

 

FIK Mission​
FIK vil skabe et trygt og udviklende miljø med plads til alle individer, der via FIK’s værdier skal udvikle børn og unge og forme dem til at blive forankret i foreningslivet.​
FIK vil være et hjemsted for fællesskab og inspirere til frivillighed, der er et vigtigt fundament for FIK og lokalsamfundet. FIK vil i tæt dialog med Frederikssund Kommune, erhvervsliv, skoler, pasningsordninger og andre interessenter være med til at skabe rammerne for den videre udvikling af FIK.

FIK´S 5 VÆRDIER

  • Engagement​

Engagement er grundlaget for vores fælles stræben efter succes. Engagement fra trænere og spillere giver sportslige og personlige resultater.

Vi vil skabe et miljø, hvor alle der ønsker at tilknytte sig klubben kan engagere sig i aktiviteter og arrangementer på og udenfor banen. Den enkeltes personlige engagement i klubben er værdsat

  • Fællesskab​​

 ​Alle har brug for fællesskaber. ​
Fællesskaber bliver stærke, når der er en samlende kraft og en oplevelse af, at være forbundet med andre mennesker. Ledelsen vil gå forrest for at danne vanedannende fællesskaber igennem alt fra daglig træning til enkeltstående arrangementer. Alle der kommer på Kalvøen skal opleve følelsen af at høre til et fællesskab, være en del af FIK og være velkommen.

  • Glæde​

 ​Glæde i en fodboldklub er jubel, smittende smil og latter, der binder spillere, trænere og ledere sammen i en fælles følelse af glæde. Glæden opstår ikke kun i sejre, men også i at støtte hinanden. I FIK er der mulighed for at dele øjeblikke af begejstring og glæde. Vi ønsker at alle der har deres besøg i klubben, vil opleve glæde mellem mennesker. Vi har en fælles glæde for fodbold.

  • Troværdighed​

Vi forpligter os til at være en troværdig samarbejdspartner i alle vores handlinger og beslutninger. Troværdighed er afgørende for at opbygge tillid internt i klubben og eksternt i vores samarbejder. Vi stræber efter at være en klub, der er kendt for sin troværdighed og respekt.

  • Udvikling

Vi stræber efter en konstant og dynamisk udvikling af klubben, altid mod nye mål. Udvikling omfatter ikke kun forbedringer inden for banen og sportslige resultater, men også en udvikling af mennesker, styrkelse af fællesskabet, forbedring af faciliteter, optimering af arrangementer og maksimal inddragelse af samarbejdspartnere. Vi er forpligtet til at udvikle klubben, så vi sikrer FIK består langt ud i fremtiden.

DBU Børneklub
FIK vil være DBU Børneklub. 

Forudsætninger for at blive DBU Børneklub​​

- Prioritering af børnefodbolden økonomisk og organisatorisk​​

- Tilslutning til og efterlevelse af DBU´s børnesyn​​

- Tilknytning af en kontraktligt forpligtet børneudviklingstræner​​

- Nedskrivning og bestyrelsesvedtagelse af børnepolitik i klubben, herunder procedure for indhentning af lovpligtige børneattester

 

DBU’s 10 børneløfter sætter hovedsageligt fokus på pædagogikken i fodboldklubben.​

 - Vær Børnefokuseret​

- Vær holistiske​

- Vær inkluderende​

- Gør det sjovt og trygt​

- Prioriterer Kærligheden til fodbold over læringen af fodbold​

- Have fokus på de grundlæggende færdigheder​

- Engagere forældre med anerkendelse​

- Planlæg træning med progression​

- Brug forskellige metoder til at opnå læring​

- Brug Konkurrence på en udviklende måde​

 

I FIK vil vi have fokus på den hele årgang ​

 - Dette betyder at vi vil i samarbejde med vores trænere og holdledere, vil skabe de bedste rammer for børnene.​

​- Vi vil skabe rammerne for trænerne så det er attraktiv at være en del af FIK.​

​- Årgangsansvarlige.​

​- Børneudviklingstræner.

 

FIK UNGDOM/ÅRSHJUL​

- Fokus på samarbejdet​

- Fokus på Kommunikationen​

- Fokus på fællesskabet​

- Fokus på det at være del af ÈN KLUB ​

- Fokus på Uddannelse​

- Fokus på Børnene​

I FIK er der plads til alle,

om man vil Brede fodbolden eller Elite Fodbolden.​

I FIK er Fællesskabet i centrum for det gode fodbold liv 

 

Nedenfor kan du se oplysninger om hvert hold

bottom of page